LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 (Từ 15/3/2021 đến 20/3/2021)

Lớp trực tuần: 6B ;  GVCN La Thị Hằng

 

 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 (Từ 15/3/2021 đến 20/3/2021) 
 Lớp trực tuần: 6B ;  GVCN La Thị Hằng 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiGiao ban ( tiết 1) Vượng 
15/3/2021Lên lớp theo TKB Dạy học buổi 2 Toán 6 AB; T. Anh 9B; Văn 9A 
Thứ ba  Khánh
16/3/2021Lên lớp theo TKBDạy buổi 2 Văn 6 (K); Toán 7; Toán 9B; T. Anh 9A
  
Thứ tư  Vượng 
17/3/2021Lên lớp theo TKBDạy buổi 2 Văn 7; Toán 9A; T. Anh 9B
  
Thứ năm  Khánh
18/3/2021Lên lớp theo TKBDạy buổi 2 Toán 9A; Văn 9B
  
Thứ sáu  Vượng 
19/3/2021Lên lớp theo TKBDạy buổi 2 Văn 6 (TB); Văn 9B; T. Anh 9A
  
Thứ bảy  Khánh
20/3/2021Lên lớp theo TKBDạy buổi 2 Văn 9A; Toán 9B
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng