LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 (Từ 29/3/2021 đến 3/4/2021)

Lớp trực tuần: 9B ;  GVCN Trần Thị Nhung 
   

 

 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 (Từ 29/3/2021 đến 3/4/2021) 
 Lớp trực tuần: 9B ;  GVCN Trần Thị Nhung 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiGiao ban ( tiết 1 - PHT chủ trì). HT đi tập huấnPHT đi coi thi HSG cấp tỉnh . HT đi tập huấnHải
29/3/2021Lên lớp theo TKB Dạy và học buổi 2 theo lịch của CM 
Thứ baPHT đi coi thi HSG cấp tỉnh . HT đi tập huấnPHT đi coi thi HSG cấp tỉnh . HT đi tập huấnLịch
30/3/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ tưHT đi tập huấnHT đi tập huấnKhánh
31/3/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ năm  Vượng 
1/4/2021Lên lớp theo TKBHọp Hội đồng
  
Thứ sáu  Vượng 
2/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ bảy  Khánh
3/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng