LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 (Từ 12/4/2021 đến 17/4/2021)

Lớp trực tuần: 7A ;  GVCN Nguyễn Thị Mai

 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 31 (Từ 12/4/2021 đến 17/4/2021) 
 Lớp trực tuần: 7A ;  GVCN Nguyễn Thị Mai 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiGiao ban ( tiết 1 ) Vượng 
12/4/2021Lên lớp theo TKB Dạy và học buổi 2 theo lịch của CM 
Thứ ba  Khánh
13/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ tư  Vượng 
14/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ năm HT dự họp HĐND xãKhánh
15/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ sáu  Vượng 
16/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
Thứ bảy  Khánh
17/4/2021Lên lớp theo TKBDạy và học buổi 2 theo lịch của CM
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng