LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 (Từ 8/3/2021 đến 13/3/2021)

Lớp trực tuần: 6A ;  GVCN Nguyễn thị Chiêm 
   
 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 (Từ 8/3/2021 đến 13/3/2021) 
 Lớp trực tuần: 6A ;  GVCN Nguyễn thị Chiêm 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiBGH cùng BCH công đoàn tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 từ 7h30 đến 8h Vượng 
8/3/2021Lên lớp theo TKB ( tiết 1 từ 8h)  
Thứ ba  Khánh
9/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
BGH gặp mặt đội tuyển HSG cấp huyện (20 phút giữa giờ sau tiết 2) 
Thứ tưLên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB Vượng 
10/3/2021Đội tuyển HSG dự thi cấp huyện theo lịchĐội tuyển HSG dự thi cấp huyện theo lịch
Đ/c  Khánh tham dự coi thi HSG cấp huyệnĐ/c  Khánh tham dự coi thi HSG cấp huyện
Thứ năm  Khánh
11/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
Đ/c Chiêm tham dự tập huấn tại TTGDTX tỉnh TNĐ/c Chiêm tham dự tập huấn tại TTGDTX tỉnh TN
Thứ sáu  Vượng 
12/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
Đ/c Chiêm tham dự tập huấn tại TTGDTX tỉnh TNĐ/c Chiêm tham dự tập huấn tại TTGDTX tỉnh TN
Thứ bảy  Khánh
13/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng