LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24 (Từ 22/2/2021 đến 27/2/2021)

 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24 (Từ 22/2/2021 đến 27/2/2021) 
   
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiTổ KHXH trựcTổ KHXH trựcVượng 
22/2/2021GV giao bài môn Nhạc, TD, MT lớp 6,7,7,9 Hóa 8.9GV giao bài môn Nhạc, TD, MT lớp 6,7,7,9 Hóa 8.9 
Thứ baTổ VP trựcTổ VP trựcKhánh
23/2/2021GV giao bài môn Toán - Lý cho HS GV giao bài môn Toán - Lý cho HS 
  
Thứ tư  Vượng 
24/2/2021Tổ KHTN trựcTổ KHTN trực
GV giao bài môn Văn - Địa cho HS ôn tập GV giao bài môn Văn - Địa cho HS ôn tập 
Thứ năm  Khánh
25/2/2021Tổ KHXH trựcTổ KHXH trực
GV giao bài môn Anh- Sinh cho HS ôn tập GV giao bài môn Anh- Sinh cho HS ôn tập 
Thứ sáu  Vượng 
26/2/2021Tổ VP trựcTổ VP trực
GV giao bài môn GDCD, Sử, CN  cho HS ôn tập GV giao bài môn GDCD, Sử, CN  cho HS ôn tập 
Thứ bảy  Khánh
27/2/2021Tổ KHTN trựcTổ KHTN trực
GV giao bài môn Nhạc, TD, MT lớp 6,7,7,9 Hóa 8.9GV giao bài môn Nhạc, TD, MT lớp 6,7,7,9 Hóa 8.9
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng