LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25 (Từ 1/3/2021 đến 6/3/2021)
Lớp trực tuần: 7A ;  GVCN Vũ Ngọc Mai

 
 
  
 LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25 (Từ 1/3/2021 đến 6/3/2021) 
 Lớp trực tuần: 7A ;  GVCN Vũ Ngọc Mai 
    
Thứ, ngày, thángNỘI DUNG CÔNG VIỆCTRỰC LÃNH ĐẠO
SÁNGCHIỀU
Thứ haiGiao ban Bồi dưỡng HSG các môn Văn, Sử, Địa, GDCD, Lý 9Vượng 
1/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB  
Thứ ba  Khánh
2/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
  
Thứ tư  Vượng 
3/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
  
Thứ năm Dạy bù chương trình theo TKB Khánh
4/3/2021Lên lớp theo TKBBồi dưỡng HSG các môn Văn, Sử, Địa, GDCD, Lý 9
  
Thứ sáu  Vượng 
5/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
  
Thứ bảy  Khánh
6/3/2021Lên lớp theo TKBDạy bù chương trình theo TKB 
  
    
Nơi nhận; HIỆU TRƯỞNG 
CBGV,NV và HS toàn trường;  
Đăng Website trường;  
Lưu VT.   
    
  Hoàng Thị Vượng